Vecht voor Vrijheid

Actueel Nieuws

Binnengekomen meldingen

Op dit moment zijn wij een aantal grote misstanden en bij de overheid aan het onderzoeken.

Deze misstanden zullen binnenkort worden gepubliceerd


Ontslag van Kabinet 15 januari 2021

Brief van Mark Rutte

AAN DE KONING 

Datum 15 januari 2021 

Minister-President 

Binnenhof 19 2513 AA 

Den Haag Postbus 20001 

2500 EA Den Haag 

Het verslag "Ongekend onrecht" van de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag dat op 17 december 2020 is verschenen, bevat een ontluisterend beeld van de ernstige tekortkomingen en fouten bij de wetgever, de ministeries, de rechtspraak en het kabinet die, bij elkaar genomen, gedurende meerdere jaren hebben geleid tot vele slachtoffers in gezinnen die in aanmerking kwamen voor kinderopvangtoeslag. Na de verschijning van dit verslag heeft het kabinet zich meermalen beraden op een reactie die recht doet aan de slachtoffers en het voorkomen van herhaling. De analyse in het verslag van de ernst, reikwijdte en veelomvattende oorzaken van de ontstane situatie en de hieraan te verbinden consequenties, zijn bij dit beraad zodanig zwaarwegend van aard geweest dat het kabinet, na zorgvuldige afweging en met inachtneming van alle hierbij betrokken belangen, uiteindelijk tot de gezamenlijke slotsom is gekomen dat het nu de meest vergaande politieke conclusie moet trekken. Op grond van het voorgaande en daartoe gemachtigd door de ministerraad bied ik Uwe Majesteit hierbij het ontslag aan van de minister-president en alle ministers en staatssecretarissen waarbij minister van Economische Zaken en Klimaat ir. E.D. Wiebes heeft verzocht hem met ingang van heden ontslag te verlenen. DE MINISTER-PRESIDENT, Minister van Algemene Zaken, 


Mark Rutte

Op het monument van schrijven 30-09-2021 wordt er gesproken over een doorstart van het Kabinet. VVD D66 CDA en CU.  Dit lijkt mijn inziens geen correcte gang van zaken.  Het destijdse ontslag van de Minister president en zijn ministers is ten gevolgen van  een wanbeleid wat is gevoerd inzake de kindertoeslagen. Het ontslag kan niet anders worden gezien als een gevolg van het wanbeleid.